اخبار

اسامی برندگان قرعه کشی کارت رفاه 15 آذر ماه 97

اسامی برندگان قرعه کشی کارت رفاه 15 آذر ماه 97

-
1 | محمد رضا جدیدی  | *****838 | برنده اسکوتر برقی
2 | سعید حاتمی  | *****453 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل لتر برای 2 نفر 
3 | حسن کیانی   | *****586 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل سنتی طلوع خورشید برای 2 نفر
4 | محمد مومنی جعفری   | *****197 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل میامی مشهد برای 2 نفر
5 | محمدقاسم عبداله زاده   | *****686 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل پارادایس رامسر برای 2 نفر
6 | علی معصومی پیر آغاج   | *****769 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل پارادایس رامسر برای 1 نفر
7 | سعید مسلمی فردخالدی   | *****175 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل لتر برای 1 نفر
8 | جمال طاهرخانی   | *****225 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل میامی مشهد برای 1 نفر
9 | سعید سعیدی کیا   | *****954 | برنده 2 شب و 3 روز اقامت هتل سنتی طلوع خورشید برای 1 نفر
10 | مهرداد کبیری   | *****205 | برنده پاوربانک 5000 میلی آمپر
11 | پریسا طباطبایی   | *****654 | برنده پاوربانک 5000 میلی آمپر
12 | ملیحه  سپاهی    | *****499 | برنده پاوربانک 5000 میلی آمپر
13 | ناصر قاسمی پورنائینی   | *****010 | برنده پاوربانک 5000 میلی آمپر
14 | محسن طراحی تبریزی   | *****548 | برنده پاوربانک 5000 میلی آمپر
15 | حسن  جاهدی   | *****231 | برنده دوربین واقعیت مجازی وی آر
16 | عباس محبی   | *****259 | برنده دوربین واقعیت مجازی وی آر
17 | مریم  ذاکری آشتیانی   | *****035 | برنده دوربین واقعیت مجازی وی آر
18 | احسان جمالی پویا   | *****084 | برنده دوربین واقعیت مجازی وی آر
19 | الهام قلی زاده   | *****252 | برنده دوربین واقعیت مجازی وی آر
20 | علی آفرین   | *****332 | برنده اسپیکر بلوتوث
21 | سید محمد رضا  هاشم پور   | *****200 | برنده اسپیکر بلوتوث
22 | مهتاب  فرزانه   | *****707 | برنده اسپیکر بلوتوث
23 | محمدحسین رنگ بست   | *****703 | برنده اسپیکر بلوتوث
24 | محمد معماریان   | *****192 | برنده اسپیکر بلوتوث
25 | علی حاجی صولت   | *****118 | برنده اسپیکر بلوتوث
26 | اعظم بیرالوند   | *****364 | برنده اسپیکر بلوتوث
27 | شاهپسند افضلی   | *****457 | برنده اسپیکر بلوتوث
28 | جواد بورچی   | *****430 | برنده اسپیکر بلوتوث
29 | اسماعیل شیرعلی   | *****677 | برنده اسپیکر بلوتوث
30 | فریبرز قهرمانی   | *****617 | برنده برگر ساده از برگر نان
31 | فضه داور پسند   | *****342 | برنده برگر ساده از برگر نان
32 | علیرضا خزائی   | *****523 | برنده برگر ساده از برگر نان
33 | فاطمه مفیدی   | *****048 | برنده برگر ساده از برگر نان
34 | مجتبی  نوری تاجر    | *****921 | برنده برگر ساده از برگر نان

پیشنهاد ویژه

مطالب مرتبط

زیر مجموعه ها

تگ ها