اخبار

قرعه کشی کارت رفاه گردشگری شرکت هتل سازی دریا

قرعه کشی کارت رفاه گردشگری شرکت هتل سازی دریا

عرض سلام و ادب
نتایج
قرعه کشی صندوق سرمایه گذاری رفاه و گردشگری شرکت هتل سازی دریا

 

 

1 | غلامرضا امیری | برنده 2 شب اقامت هتل دریا لتر با صبحانه برای 1 نفر
2 | احمد غلامی قوزلو | برنده 2 شب اقامت هتل دریا لتر با صبحانه برای 2 نفر

3 | صالحه خادمپور | برنده 2 شب اقامت هتل طلوع خورشید با صبحانه برای 1 نفر
4 | محمد صفر زاده | برنده 2 شب اقامت هتل طلوع خورشید با صبحانه برای 2 نفر
5 | امیرحسین قدیانی | برنده 2 شب اقامت هتل میامی مشهد با صبحانه برای 1 نفر
6 | سلطانعلی طهماسبی | برنده 2 شب اقامت هتل میامی مشهد با صبحانه برای 2 نفر
7 | سیدرضا موسوی اقدم | برنده 2 شب اقامت پارادایس با صبحانه برای 1 نفر
8 | ابوالفضل شیرخانلو | برنده 2 شب اقامت پارادایس با صبحانه برای 2 نفر
9 | امینه صادقی | برنده دوربین وی آر
10 | فرهاد ملک صنیع | برنده دوربین وی آر
11 | سید راضیه یعقوبی آسیابسری | برنده دوربین وی آر
12 | محیا ساسانی | برنده دوربین وی آر
13 | رضا ذهنی | برنده دوربین وی آر
14 | رفعت بدیعی | برنده برگر ساده
15 | محمدرضا نجار | برنده برگر ساده
16 | فرشته طبسی | برنده برگر ساده
17 | کبری رضاییان | برنده برگر ساده
18 | عفت بابائی بید هندی | برنده برگر ساده
19 | محمد جواد نظر زاده | برنده اسپیکر بلوتوث
20 | مرتضی  ایروانی | برنده اسپیکر بلوتوث
21 | مرضیه همتی | برنده اسپیکر بلوتوث
22 | امیر هوشنگ ناصر رنجبر | برنده اسپیکر بلوتوث
23 | سعید راودراد | برنده اسپیکر بلوتوث
24 | سیدمهدی حسینی | برنده اسپیکر بلوتوث
25 | محمد شاکری نادر آبادی | برنده اسپیکر بلوتوث
26 | مجتبی حسینی  | برنده اسپیکر بلوتوث
27 | سید هاشم  تقوی | برنده اسپیکر بلوتوث
28 | کوروش رحیمی کندوانی | برنده اسپیکر بلوتوث
29 | رامتین سپنجی | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری

30 | طاهره شکرابی | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری

31 | مرضیه گلزارکاشانی | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری
32 | جواد زارعی | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری
33 | رضا کاظمی | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری
34 | حسن نظری | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری
35 | بلقیس آقا محمد | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری
36 | حسن سفاری | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری
37 | موسی باشتنی | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری
38 | عباس بختیاریان | برنده لوازم کمپ چراغ پیشانی یا زیر انداز سفری
39 | فاطمه  روزبهانی | برنده پاوربانک تا 5 هزار میلی آمپر
40 | مریم  وطن خواه | برنده پاوربانک تا 5 هزار میلی آمپر
41 | عصمت پیرولی | برنده پاوربانک تا 5 هزار میلی آمپر
42 | فریده شیخ حسنی | برنده پاوربانک تا 5 هزار میلی آمپر
43 | محمود راوندی بیدگلی | برنده پاوربانک تا 5 هزار میلی آمپر
 


 

 

پیشنهاد ویژه

مطالب مرتبط

زیر مجموعه ها

تگ ها