اخبار

اعلام برنده قرعه کشی خریداران کارت 10 ساله رامسر

اعلام برنده قرعه کشی خریداران کارت 10 ساله رامسر

برنده خوش شانس یک دستگاه گوشی هوشمند هوآوی از بین خریداران کارت 10 ساله رامسر شرکت توسعه هتل سازی دریا 
جعفر خسروجردی

به شماره موبایل 6339***0912
می باشند

پیشنهاد ویژه

مطالب مرتبط

زیر مجموعه ها