کارت کیش

کـارت اعتبـاری کیـش ( 10 ساله )

شرکت هتل سازی دریا برای مشترکینی که سفرهای کیش در اولویت سفرهای داخلی قرار دارد کارت اعتباری کیش را در نظر گرفته است.

 10اقامت رایگان سالیانه به مدت 3 شب و به ظرفیت 4 نفر 

 امکان تعویض 5 اقامت کیش بااقامت در شهرهای مشهد،اصفهان،رامسر

  امکان استفاده از تخفیفات سفرهای داخلی و خارجی تا سقف 200.000.000 ریال برای 10 سال