سامانه 3000444

چگونه پیامکی رزرو نماییم
سامانه 3000444 سرویس پیامکی، تمامی نیازهای شما از قبیل : اطلاعات شرکت، بررسی وضعیت مالی،
خدمات رزرو و ... را پوشش می دهد .
برای استفاده از این سامانه پیامکی به این دو روش عمل کنید :
1. از همان خط موبایلی که در شرکت ثبت شده یک پیامک ( هر پیامکی ) به سامانه 3000444 ارسال نمایید .
اگر ازاین روش استفاده کنید، سیستم به طور خودکار هویت شما را تایید می نماید و منوی خدمات برای
شما ارسال می گردد .
2. اگر از خط دیگری به غیر از خط موبایلی که  در شرکت ثبت شده استفاده می کنید، پین کد خود را به سامانه
3000444 ارسال نمایید، با وارد کردن صحیح کد 8 رقمی ، منوی خدمات برای شما  ارسال می گردد .
در منوی خدمات سرویس های زیر در اختیارتان است :
خرید کارت برای غیر اعضا (5)
  رامسر (51) مشهد مقدس (52) وی ای پی (53)
روابط عمومی (4)
رزرو رایگان (1)
  رزرو رایگان رامسر(11) رزرو رایگان مشهد مقدس(12) رزرو رایگان کیش (13)
رزرو غیر رایگان(2)
  رزرو رایگان داخلی (21) رزرو رایگان خارجی(22)
بررسی وضعیت مالی (3