جاذبه های گردشگری

قلعه ویندسور، انگلستان

قلعه ویندسور، انگلستان


قلعه ویندسور با ۴۵٬۰۰۰ متر مربع مساحت در شهر ویندسور، شهرستان برکشایر انگلستان قرار دارد. تاریخ قلعه به زمان ویلیام اول بر می گردد. قلعه ویندسور بزرگترین قلعه دنیا محسوب می شود. این مکان محل اقامت خانواده سلطنتی انگلیس است و بزرگترین کاخی محسوب می شود که تا به حال توسط این خانواده ساخته شده است. در واقع بیش از 900 سال پیش این مکان توسط خانواده سلطنتی آن زمان ساخته شده است و از آن زمان تا به حال محل زندگی آنان بوده است. 
این قلعه محل اقامت ملکه الیزابت دوم می باشد؛ ملکه اکثر آخر هفته های خود را آنجا سپری می کند. تنها بعضی بخش های کاخ برای بازدید عموم باز است. بخش اعظمی از این کاخ با چوب ساخته شده و بسیار زیبا طراحی گردیده است