دفتر ارومیه

ارومیه ، بلوار امامت ، نبش خ صداقت ، ساختمان 1
04433388408 - 04433388407
شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری  نیلی بال پرواز