اخبار

قرعه کشی کارت رفاه گردشگری شرکت هتل سازی دریا
1397/07/01

قرعه کشی کارت رفاه گردشگری شرکت هتل سازی دریا

عرض سلام و ادب
نتایج
قرعه کشی صندوق سرمایه گذاری رفاه و گردشگری شرکت هتل سازی دریا

 

 

1 | غلامرضا اميري | برنده 2 شب اقامت هتل دريا لتر با صبحانه براي 1 نفر
2 | احمد غلامي قوزلو | برنده 2 شب اقامت هتل دريا لتر با صبحانه براي 2 نفر

3 | صالحه خادمپور | برنده 2 شب اقامت هتل طلوع خورشيد با صبحانه براي 1 نفر
4 | محمد صفر زاده | برنده 2 شب اقامت هتل طلوع خورشيد با صبحانه براي 2 نفر
5 | اميرحسين قدياني | برنده 2 شب اقامت هتل ميامي مشهد با صبحانه براي 1 نفر
6 | سلطانعلي طهماسبي | برنده 2 شب اقامت هتل ميامي مشهد با صبحانه براي 2 نفر
7 | سيدرضا موسوي اقدم | برنده 2 شب اقامت پارادايس با صبحانه براي 1 نفر
8 | ابوالفضل شيرخانلو | برنده 2 شب اقامت پارادايس با صبحانه براي 2 نفر
9 | امينه صادقي | برنده دوربين وي آر
10 | فرهاد ملک صنيع | برنده دوربين وي آر
11 | سيد راضيه يعقوبي آسيابسري | برنده دوربين وي آر
12 | محيا ساساني | برنده دوربين وي آر
13 | رضا ذهني | برنده دوربين وي آر
14 | رفعت بديعي | برنده برگر ساده
15 | محمدرضا نجار | برنده برگر ساده
16 | فرشته طبسي | برنده برگر ساده
17 | کبري رضاييان | برنده برگر ساده
18 | عفت بابائي بيد هندي | برنده برگر ساده
19 | محمد جواد نظر زاده | برنده اسپيکر بلوتوث
20 | مرتضي  ايرواني | برنده اسپيکر بلوتوث
21 | مرضيه همتي | برنده اسپيکر بلوتوث
22 | امير هوشنگ ناصر رنجبر | برنده اسپيکر بلوتوث
23 | سعيد راودراد | برنده اسپيکر بلوتوث
24 | سيدمهدي حسيني | برنده اسپيکر بلوتوث
25 | محمد شاکري نادر آبادي | برنده اسپيکر بلوتوث
26 | مجتبي حسيني  | برنده اسپيکر بلوتوث
27 | سيد هاشم  تقوي | برنده اسپيکر بلوتوث
28 | کوروش رحيمي کندواني | برنده اسپيکر بلوتوث
29 | رامتين سپنجي | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري

30 | طاهره شکرابي | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري

31 | مرضيه گلزارکاشاني | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري
32 | جواد زارعي | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري
33 | رضا کاظمي | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري
34 | حسن نظري | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري
35 | بلقيس آقا محمد | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري
36 | حسن سفاري | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري
37 | موسي باشتني | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري
38 | عباس بختياريان | برنده لوازم کمپ چراغ پيشاني يا زير انداز سفري
39 | فاطمه  روزبهاني | برنده پاوربانک تا 5 هزار ميلي آمپر
40 | مريم  وطن خواه | برنده پاوربانک تا 5 هزار ميلي آمپر
41 | عصمت پيرولي | برنده پاوربانک تا 5 هزار ميلي آمپر
42 | فريده شيخ حسني | برنده پاوربانک تا 5 هزار ميلي آمپر
43 | محمود راوندي بيدگلي | برنده پاوربانک تا 5 هزار ميلي آمپر